گردآوری و تنظیم: گروه هفت گنج لاله اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون، در صفحه اینستاگرام تصویری به اشتراک گذاشته و در توضیح آن نوشته است: «با لباس زیبای بلوچی…. در شهر زاهدان… در کنار مردم خونگرم کویر» لاله اسکندری گردآوری و تنظیم: گروه هفت گنج www.7ganj.ir

لاله اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون، در صفحه اینستاگرام تصویری به اشتراک گذاشته و در توضیح آن نوشته است: «با لباس زیبای بلوچی…. در شهر زاهدان… در کنار مردم خونگرم کویر»
لاله اسکندری با لباس بلوچی / عکس

لاله اسکندری

گردآوری و تنظیم: گروه هفت گنج

www.7ganj.ir