سعید آقا خانی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر سی و سومین جشنوراه فیلم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از سینماگران در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران آغاز شد. هانیه توسلی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر     مجید مظفری در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر                         رضا عطاران در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر         سعید آقا خانی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر   مینا نوروزی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر میلاد کی مرام در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر   عباس غزالی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر سحر دولتشاهی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر  سینما خبر

سی و سومین جشنوراه فیلم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از سینماگران در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران آغاز شد.

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هانیه توسلی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

مجید مظفری در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

رضا عطاران در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

سعید آقا خانی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

مینا نوروزی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

میلاد کی مرام در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

عباس غزالی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

سحر دولتشاهی در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

هنرمندان در اختتامیه سی وسومین جشنواره فیلم فجر

 سینما خبر

جشنواره فیلم فجر 90,اختتامیه جشنواره فیلم فجر,اختتامیه جشنواره فیلم فجر 93,اختتامیه جشنواره فیلم فجر 92,اختتامیه جشنواره فیلم فجر 32,جشنواره فجر,جشنواره فجر 92,جشنواره فجر 91

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/